[Allhar]New world!?

[Allhar]New world!?

14 lượt thích / 253 lượt đọc

Một thế giới mới...Để làm lại từ đầu
[Tác giả:Mai]


Cốt truyện không đi theo nguyên tác.
Mong mn thông cảm cho vì không có tên chương đàng hoàng.
Ship Ronmione nên ai không thích thì cũng thông cảm

5 Chương mới cập nhật: [Allhar]New world!?

BÌNH LUẬN FACEBOOK