[ gem4th ver ] bạn trọ

[ gem4th ver ] bạn trọ

1,742 lượt thích / 15,592 lượt đọc

trịnh nhật tư bị bạn trọ rủ làm chuyện người lớn.

đã hoàn!!!
truyện gồm: 7 chương + 1 ngoại truyện

nguồn: _iamkatie
link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/314555300-kth-x-cbg-taegyu-b%E1%BA%A1n-tr%E1%BB%8D
warning: lowercase !!!!

‼️chuyển ver đã được sự cho phép của tác giả ‼️

5 Chương mới cập nhật: [ gem4th ver ] bạn trọ

Danh sách chương [ gem4th ver ] bạn trọ

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • ngoại truyện

BÌNH LUẬN FACEBOOK