(Imagine)BTS-Nô Lệ Của Các Ác Ma

(Imagine)BTS-Nô Lệ Của Các Ác Ma

16,187 lượt thích / 386,674 lượt đọc

Fanfiction BTS
7nam-1nữ
Thể loại:Sủng,Ngược,H
Đọc rồi biết

Bắt Đầu:4-9-2018
Kết Thúc:?

❌Đừng mang truyện ra ngoài và cũng đừng Edit lại khi chưa có sự cho phép hay mượn ý tưởng hãy tôn trọng tác giả là mình ❌

5 Chương mới cập nhật: (Imagine)BTS-Nô Lệ Của Các Ác Ma

BÌNH LUẬN FACEBOOK