|TaeJin| "Blue"

|TaeJin| "Blue"

13,703 lượt thích / 140,950 lượt đọc

Kim Taehyung là nỗi tuyệt vọng trong Kim Seokjin.

5 Chương mới cập nhật: |TaeJin| "Blue"

Danh sách chương |TaeJin| "Blue"

BÌNH LUẬN FACEBOOK