truyện tình cẩu huyết của Long Phúc 🤡

truyện tình cẩu huyết của Long Phúc 🤡

1 lượt thích / 7 lượt đọc

tôi dốt đặc môn văn luôn tôi thề, mà rặn đc chữ nào thì rặn. Lần đầu viết truyện của tôi đấy như hạch thì cô dì chú bác thông cảm, viết vì chán quá hết cái đọc, truyện có thể sẽ ra lâu hoặc drop... =)) do nhỏ viết truyện óc nho rặn không nổi nữa

5 Chương mới cập nhật: truyện tình cẩu huyết của Long Phúc 🤡

Danh sách chương truyện tình cẩu huyết của Long Phúc 🤡

BÌNH LUẬN FACEBOOK